Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu: Nabava robe za potrebe kuhinje  evid. br. MN 7/13. Poziv na nadmetanje objavljen je 11.10.2013. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem  2013/S 002-0084870.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 31.10.2013.g. do 14,00 sati.