Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Nabava paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština u sklopu projekta "POKRET 2+", evidencijski broj MN 050-7/24.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 14. lipnja 2024. godine u "novom" Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem 2024/S F02-0005884

Rok za dostavu ponuda je 9. srpnja 2024. godine do 13:00 sati.