Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu: Nabava osobnog automobila putem operativnog leasinga, evid. br. MN 46/12. Poziv za nadmetanje objavljen je 14.11. 2012. g. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem: 2012/S 002-0080291.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 05.12. 2012.g. do 14,00 sati.