Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Nabava osobnih automobila putem operativnog leasinga - ponovljeni postupak, evidencijski broj nabave MN 120-22/22.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 13. svibnja 2022. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2022/S 0F2-0019639

Rok za dostavu ponuda je 2. lipnja 2022. godine do 13:00 sati.