Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Nabava opreme za uređenje Bedema zadarskih pobuna - Projekt ZADAR BAŠTINI – ponovljeni postupak, evidencijski broj nabave MN 050-31/21.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 30. srpnja 2021. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0028578

Rok za dostavu ponuda je 20. kolovoza 2021. godine do 13:00 sati.