Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti u predmetu nabave: Nabava opreme za Kneževu palaču, evid.br. VN 3/15. Poziv na nadmetanje objavljen je 25. siječnja 2016. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2016/S 002-0001296.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 3. ožujka 2016. godine do 14:00 sati.