Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Nabava namještaja za coworking prostor COIN Zadar,      evid.br. MN 5/15. Poziva za nadmetanje objavljen je 10. srpnja 2015. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2015/S 002-0023738.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 30. srpnja 2015. godine do 13:00 sati.