Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti, u predmetu nabave: Nabava namještaja, opreme, didaktike i potrošnog materijala za potrebe projekta Mreža ZaDar – mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja UP.02.2.2.08.0054 – Ponovljeni postupak za grupu 2, evid.br. MN 030-36/19.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 13. studenoga 2019. godine Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2019/S 0F2-0044845.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 11. prosinca 2019. godine do 13:00 sati.