Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Nabava IT opreme za projekt Coworking Zadar,         evid.br. MN 3/15. Poziva za nadmetanje objavljen je 26. lipnja 2015. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2015/S 002-0023738.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 15. srpnja 2015. godine do 14:00 sati.

Grad Zadar je na temelju članka 31. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH od 13. srpnja 2015. objavio ispravak poziva na nadmetanje za predmet nabave: Nabava IT opreme za coworking prostor COIN Zadar, broj dokumenta: 2015/S 014-0025460.

Novi rok za dostavu ponuda: 21. srpnja 2015. u 14:00 sati.