Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Nabava interaktivne skulpture makete grada Zadra, evidencijski broj nabave: MN 050-8/21.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 29. ožujka 2021. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0012100

Krajnji rok za dostavu ponuda je 19. travnja 2021. godine do 13:00 sati.