Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Nabava i ugradnja fiksnih uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila, evidencijski broj nabave MN 110-26/21.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 21. travnja 2021. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0015485

Krajnji rok za dostavu ponuda je 11. svibnja 2021. godine do 13:00 sati.