Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Nabava i ugradnja fiksnih uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila, evid.br. MN 110-28/20.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 3. rujna 2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2020/S 0F2-0031909.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 28. rujna 2020. godine do 13:00 sati.