Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Nabava i montaža sportskog balona za teniske terene, evidencijski broj nabave: MN 060-27/21.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 18. veljače 2021. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0006857

Krajnji rok za dostavu ponuda je 10. ožujka 2021. godine do 13:00 sati.