Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Nabava i instalacija digitalne kino opreme, evid.br. MN 080-34/20.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 9. listopada 2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2020/S 0F2-0036209

Krajnji rok za dostavu ponuda je 29. listopada 2020. godine do 13:00 sati.