Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom, za nabavu goriva – lož ulje extra lako (LUEL)  u 2015. i 2016. godini, evid. br. VN 2/14. Poziv na nadmetanje objavljen je 4.11.2014. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2014/S 002-0050672.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 16.12.2014.g. do 14,00 sati.