Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti, u predmetu nabave: Nabava goriva –lož ulje extra lako (LUEL) u 2017. i 2018. godini, evid. br. VN 2/16. Poziv na nadmetanje objavljen je 5. prosinca 2016. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2016/S 002-0026971.  

Krajnji rok za dostavu ponuda je 16. siječnja 2017. g. u 11:00 sati.