Grad Zadar pokrenuo je pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave male vrijednosti, u predmetu: Nabava eurodizela i eurosupera 95 za potrebe automobila i broda u 2017. godini, evid.br. MN 12/16.

Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora objavljena je 23.12.2016.godine u EOJN Narodnih novina pod brojem: 2016/S 015-0028846.