Grad Zadar pokrenuo je pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave male vrijednosti, u predmetu: Nabava eurodizela i eurosupera 95 za potrebe automobila i broda u 2016.g., evid.br. MN 17/15.

Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora objavljena je 29.12.2015.godine u EOJN Narodnih novina pod brojem: 2015/S 015-0039485.