Grad Zadar pokrenuo je pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave javne nabave male vrijednosti u predmetu: Nabava eurodizela i eurosupera 95 za potrebe automobila i broda u 2015. godini, evidencijski broj MN 15/14.

Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora s ponuditeljem: INA d.d. Avenija V. Holjevca 10, Zagreb objavljena je 15.12.2014. godine u EOJN Narodnih novina pod brojem: 2014/S 015-0057593.