Grad Zadar pokrenuo je pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave male vrijednosti u predmetu: Nabava eurodizela i eurosupera 95 za potrebe automobila i broda u 2014. godini, evidencijski broj MN 4/13.

Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora s ponuditeljem: INA – Industrija nafte d.d., Avenija V. Holjevca 10, Zagreb objavljena je 5.12.2013. godine u EOJN Narodnih novina pod brojem: 2013/S 015-0099326.