Grad Zadar pokrenuo je pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave javne nabave male vrijednosti u predmetu: Nabava eurodizela i eurosupera 95 za potrebe automobila i broda u 2013.godini, evidencijski broj MN 37/12.

Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora s ponuditeljem: INA d.d. Avenija V. Holjevca 10, Zagreb objavljen je 03.12.2012. godine u EOJN Narodnih novina pod brojem: 2012/S 015-0086643.