Grad Zadar pokrenuo je pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave male vrijednosti u predmetu: Nabava dodatnih radova na sanaciji vlaženja Velike vijećnice – djelomično prekrivanje krovišta, evidencijski broj MN 51/13.

Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora s ponuditeljem: Građevinski obrt „Izgradnja Popovački“, vlasnik Mijo Popovački iz Vojnića objavljena je 12.11.2013. godine u EOJN Narodnih novina pod brojem: 2013/S 015-0092988.