Grad Zadar pokrenuo je pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave javne nabave male vrijednosti u predmetu: Nabava dodatnih radova na rekonstrukciji i izgradnji raskrižja ulice Nikole Tesle i Domovinskog rata, ulice Benka Benkoviće, te ulice Put Bokanjca u Zadru, evidencijski broj MN 44/12.

Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora s ponuditeljem: OSIJEK KOTEKS d.o.o., Šamačka 11, Osijek objavljena je 03.12.2012. godine u EOJN Narodnih novina pod brojem: 2012/S 015-0086724.