Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Mali Iž – Sanacija i adaptacija Turističko-informativnog centra u poslovno-stambenoj zgradievidencijski broj nabave: MN 090-37/20.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 13. siječnja 2021. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0001097  

Krajnji rok za dostavu ponuda je 8. veljače 2021. godine do 13:00 sati.