Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Izvođenje radova parternog uređenja okoliša Centra za mlade, evidencijski broj nabave: MN 050-7/22.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 26. svibnja 2022. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2022/S 0F2-0021407

Rok za dostavu ponuda je 1. srpnja 2022. godine do 13:00 sati.