Grad Zadar pokrenuo je postupak nabave bagatelne vrijednosti u predmetu: Izvođenje građevinskih radova na uklanjanju ruševina u Gradu Zadru u 2017. godini. BP 38/16. Krajni rok za dostavu ponuda je 09. prosinca 2016. godine do 14:00 sati. Sukladno članku 19. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti od 30. siječnja 2014. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika od 22. listopada 2014. godine, dana 29. prosinca 2016. godine objavljena je Obavijest o poništenju postupka bagatelne nabave.

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

2 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.