Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu: Izrada Urbanističkog plana uređenja zone mješovite namjene Vidikovac u Zadru, evid. br. MN 35/12. Poziv za nadmetanje objavljen je 16.01. 2013. g. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem: 2013/S 002-0003198.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 05.02. 2013.g. do 14,00 sati.