Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu: Izrada projekta sanacije pročelja i krova Veslačkog doma u Zadru,  evidencijski broj nabave: JP 080-89/23

 
Rok za dostavu ponuda je 22. rujna 2023. godine do 13:00 sati. 


Poziv na dostavu ponude može se preuzeti na https://ejednostavnanabava.inzad.hr.