Grad Zadar pokrenuo je pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave male vrijednosti u predmetu:Izrada priručnika standarda i izvedbene tehničke dokumentacije (izvedbeni projekt vizualnog identiteta, signalistike i postava) Kneževe palače u Zadru, evid. broj nabave MN 11/16.

Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora objavljena je 20.12.2016.godine u EOJN Narodnih novina pod brojem: 2016/S 015-0028421.