Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti, u predmetu nabave: Izrada masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija i Strateške procjene utjecaja na okoliš, evid.br. VN 2/17. Obavijest o nadmetanju objavljena je 03. srpnja 2017. godine Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2017/S 0F2-0013375.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 25. rujna 2017. godine do 11:00 sati.