Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti u predmetu nabave: Izrada Master plana održive mobilnosti zadarske regije i Strateške procjene utjecaja na okoliš, evid. br. VN 2/15. Poziv na nadmetanje objavljen je 9. rujna. 2015 godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2015/S 002-0029999.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 19. listopada 2015.g. do 14:00 sati.