Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Izgradnja zgrade Mjesnog odbora Dračevacevidencijski broj nabave: MN 020-35/20.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 26. studenog 2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2020/S 0F2-0042571

Krajnji rok za dostavu ponuda je 8. siječnja 2021. godine do 13:00 sati.