Grad Zadar pokrenuo je postupak nabave bagatelne vrijednosti u predmetu: "Izgradnja višenamjenskog  športskog igrališta u Mjesnom odboru Ričina", evidencijski broj nabave JP 39/17.
Krajnji rok za dostavu ponuda je 2. ožujka 2017. do 14:00 sati.

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

6 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.