Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Izgradnja spojne ceste Ulice Miroslava Krleže s Obalom kneza Trpimira - nova javna prometnica, evidencijski broj nabave: MN 060-35/23.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 15. rujna 2023. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2023/S 0F2-0038824

Rok za dostavu ponuda je 9. listopada 2023. godine do 13:00 sati.