Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Izgradnja spoja Molatske ulice sa Skradinskom ulicom (nastavak Riječke ulice), evid.br. MN 060-18/18-12. Obavijest o nadmetanju objavljena je 03. listopada 2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem 2018/S 0F2-0026972.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 7. studenog 2018. godine do 13:00 sati.