Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Izgradnja škole na Novom Bokanjcu, evid.br. MN 060-25/19.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 8. ožujka 2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem 2019/S 0F2-0008553. 

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 10. lipnja 2019. godine do 13:00 sati.

 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA