Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti, u predmetu nabave: Izgradnja prometnica spoja UPU-a Vidikovac II i ulice Put Bokanjca - faza 1 , evid. br. MN 3/16. Poziv na nadmetanje objavljen je 15. ožujka 2016. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2016/S 002-0005594.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 04. travnja 2016. g. do 14:00 sati.