Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu: Izgradnja pristupne prometnice na D8-ponovljeni postupak, evidencijski broj nabave JP  78/17.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 20. studenoga 2017. do 11:00 sati.

Sukladno članku 17. Pravilnika o provedbi postupaka nabave jednostavne nabave ("Glasnik Grada Zadra, br. 6/17) dana 28. studenoga 2017. godine objavljena je Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude s Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda. Obavijest o odabiru postaje izvršna istekom dana objave.

 

 

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

5 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.