Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Izgradnja pristupne ceste Poduzetničke zone Crno - 1. Faza, evid.br. MN 060-29/19.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 9. rujna 2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem 2019/S 0F2-0035717.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 21. listopada 2019. godine do 13:00 sati.