Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Izgradnja pristupne ceste NGGGZ, evid.br. MN 060-35/19.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 9. rujna 2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem 2019/S 0F2-0035724.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 9. listopada 2019. godine do 14:00 sati.