Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Izgradnja parkirališta i pristupne ceste u Petrčanima – 1. faza, evid.br. MN 060-47/19.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 18. listopada 2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem 2019/S 0F2-0041197.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 11. studenog 2019. godine do 13:00 sati.