Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Izgradnja odvojka ceste Mile Gojsalić, evid.br. MN 060-41/19.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 21. listopada 2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem 2019/S 0F2-0041388.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 22. studenog 2019. godine do 10:00 sati.