Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Izgradnja novog Gradskog groblja Grada Zadra, evidencijski broj nabave MN 060-20/21.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 20. rujna 2021. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0033762

Rok za dostavu ponuda je 3. studenog 2021. godine do 13:00 sati.