Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Izgradnja nerazvrstane ceste na predjelu Dračevac, evid. br. MN 45/12. Poziv za nadmetanje objavljen je 08.01.2013. g. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem: 2013/S 002-0000985.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 29.01. 2013.g. do 14,00 sati.