Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Izgradnja nastavka ulica Augusta Šenoe i Augusta Cesarca, evid.br. MN 060-19/20.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 20. veljače 2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2020/S 0F2-0007269

Dana 6. ožujka 2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljena je Odluka o poništenju postupka javne nabave.