Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Izgradnja nastavka ulica Augusta Šenoe i Augusta Cesarca – ponovljeni postupak, evid.br. MN 060-31/20.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 1. listopada 2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2020/S 0F2-0034908

Krajnji rok za dostavu ponuda je 28. listopada 2020. godine do 13:00 sati.