Grad Zadar pokrenuo je postupak nabave bagatelne vrijednosti u predmetu: Izgradnja nadstrešnice ispred oproštajnih prostora na Gradskom groblju Zadar BP 31/16. Krajni rok za dostavu ponuda je 14. studenog 2016. godine do 13:00 sati.

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

5 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.