Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Izgradnja križanja Jurja Križanića i Puta Bokanjca – II. faza, evid.br. MN 060-40/19.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 17. listopada 2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem 2019/S 0F2-0040948.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 12. studenog 2019. godine do 11:00 sati.