Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Izgradnja i rekonstrukcija ulica Petra Skoka i Marina Getaldića s infrastrukturom, evid. br. MN 17/12. Poziv za nadmetanje objavljen je 31.12.2012. g. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem: 2012/S 002-0096199.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 18.01. 2013.g. do 14,00 sati.