Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti, u predmetu nabave: Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta - Gaženica , evid. br. MN 2/16. Poziv na nadmetanje objavljen je 21. ožujka 2016. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2016/S 002-0006092.          

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 15. travnja 2016. g. do 13:00 sati.